ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW DO BEZPŁATNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W POZNANIU!

EGZAMIN PAŃSTWOWY STYCZEŃ 2024 – 100% ZDAWALNOŚCI

Policealna Szkoła Kosmetyczna Akademia Only Beauty to szkoła, w której kształcimy w systemie weekendowym. W krótkim czasie jesteś w stanie zdobyć zawód – Technik Usług Kosmetycznych. Kształcimy na wysokim poziomie, więc nauka w tym miejscu spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

Akademia Only Beauty to minimum formalności podczas rekrutacji, brak czesnego i wpisowego oraz stały dostęp do materiałów dydaktycznych online i stały kontakt z wykładowcami.

Dlaczego Policealna Szkoła Kosmetyczna Akademia Only Beauty?

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie – podstawa programowa:

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.


Zajęcia edukacyjne w Naszej Akademii

Niezbędne przy zapisie

Specjalizacje dla słuchaczy Policealnej Szkoły Kosmetycznej Akademia Only Beauty

Podolog: 349 zł miesięcznie (6 miesięcy)

Program nauczania

 • Zasady BHP w gabinecie podologicznym,
 • Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi,
 • Nauka pracy frezarką, skalpelem, dłutem i sondą,
 • Rozpoznawanie zmian skórnych i wprowadzenie skutecznej terapii, 
 • Usuwanie modzeli, odcisków,
 • Brodawki wirusowe- rozpoznawanie i skuteczna terapia, 
 • Terapia pękających pięt,
 • Opracowanie płytki paznokciowej zmienionej chorobowo ( m.in. onycholiza, grzybica paznokci),
 • Terapia wrastających paznokci,
 • Nauka zakładania klamry metalowej i plastikowej,

Stylistka oka: 349 zł miesięcznie (6 miesięcy)

BHP i zasady sanepidu

Przedłużanie rzęs 1:1

 • schemat zabiegu, pielęgnacja pozabiegowa, niezbędne kosmetyki,

Laminacja brwi

 • schemat zabiegu, pielęgnacja pozabiegowa, niezbędne kosmetyki,

Lifting rzęs

 • schemat zabiegu, pielęgnacja pozabiegowa,
  niezbędne kosmetyki,

Farbka akrylowa

 • schemat zabiegu, pielęgnacja pozabiegowa, niezbędne kosmetyki,

Henna pudrowa i architektura

 • schemat zabiegu, pielęgnacja pozabiegowa, niezbędne kosmetyki,

Pozostałe zagadnienia

 • wskazania do zabiegów: schemat zabiegu, pielęgnacja pozabiegowa, niezbędne kosmetyki,
 • przeciwwskazania do zabiegów,
 • pielęgnacja pozabiegowa.

Wizażysta: 369 zł miesięcznie (6 miesięcy)

BHP i dezynfekcja

 • Higiena pracy Wizażysty,
 • Zapoznanie z kosmetykami make-up, 
 • Podstawy pielęgnacji skóry,
 • Makijaż “make-up no make-up”, 
 • Makijaż podstawowy – regulacja brwi i nadanie im odpowiedniego kształtu, 
 • Makijaż dzienny,
 • Analiza kolorystyczna. 

Makijaże: fotograficzny i telewizyjny

 • Techniki konturowania (modelowania),
 • Wykorzystanie podkładów o różnej sile krycia, 
 • Makijaż do sesji zdjęciowej, 
 • Makijaż wieczorowy, „smoky eyes”, 
 • Jak kształtować oko kępkami rzęs.

Makijaż kobiety dojrzałej

 • Zasady w makijażu dziennym kobiety dojrzałej,
 • Zasady w makijażu wieczorowym kobiety dojrzałej, 
 • Makijaż upiększający i odmładzający kobiety dojrzałej.

Makijaż ślubny

 • Jak dobrać odpowiedni makijaż dla Panny Młodej,
 • Makijaż ślubny. 

Nowoczesne trendy w makijażu

 • Nowoczesne makijaże.

Marketing

 • Podstawy marketingu w zawodzie wizażysty 

Linergista: 400 zł miesięcznie (6 miesięcy)

Zasady aseptyki i higieny

 • Wymagania sanitarne dla gabinetu kosmetycznego 
 • Dezynfekcja i sterylizacja – zasady i sposób przeprowadzania 
 • Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (medycznymi) 
 • BHP podczas zabiegów.

Skóra – anatomia, fizjologia i biochemia:

 • Budowa anatomiczna skóry,
 • kształt twarzy i dobór kształtu pigmentacji,
 • zaburzenia, choroby skóry i jej funkcje,
 • Fototypy skóry – tabela Fitzpatricka, 
 • UV a pigment.

Pigmenty i wizaż

 • Pigmenty organiczne i nieorganiczne, skład i różnice,
 • Analiza kolorystyczna i wizaż w makijażu permanentnym, kolorymetria,
 • Dobór koloru pigmentu do typu kolorystycznego skóry.

Znieczulenie w PMU

 • Środki znieczulające stosowane do zabiegów PMU 
 • Sposób zastosowania środków znieczulających i przeciwwskazania do ich użycia.

Odpowiedzialność prawna, ubezpieczenie, wywiad medyczny

 • Zakres i zasady odpowiedzialności prawnej za wykonywane zabiegi z zakresu makijażu permanentnego – prawna dopuszczalność zabiegów z przerwaniem ciągłości skóry,
 • Wywiad medyczny z klientem, formularz świadomej zgody.

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

 • Wskazania do zabiegu – medyczne, estetyczne, społeczne,
 • Przeciwwskazania do zabiegu,
 • Powikłania,
 • Zalecenia i pielęgnacja pozabiegowa.

Przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu

 • Preparaty do pigmentacji,
 • Urządzenia do maszynowej pigmentacji, ich działanie oraz sposób użycia do zabiegu,
 • Rodzaje igieł,
 • Wyposażenie stanowiska pracy.

Metody pigmentacji

 • pigmentacja powiek: kreska zagęszczająca,
 • metoda cieniowania brwi: metoda cienia, Ombre Brows, Powder effect,
 • pigmentacja ust:: klasyczna oraz 3D 
 • korekta starych lub nieudanych pigmentacji, neutralizacja kolorów,dobór modyfikatorów 
 • korekta i dopigmentowanie 
 • usuwanie makijażu permanentengo 

*program nauczania może ulec zmianie, w zależności od wprowadzanych nowości w branży.

Możliwości ukończenia specjalizacji

Co otrzymujesz?

Zapraszamy do kontaktu. 

Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się telefonicznie!

Sekretariat czynny: 
Poniedziałek – piątek 
9:00 – 15:00

  Informujemy, że zgodnie z art. 165 ust. 3 Prawo oświatowe obowiązują następujące warunki do przyjęcia do Placówki obywateli spoza RP:
   
  Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych branżowych szkołach II stopnia, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają: 
  1) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu; 
  2) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji; 
  3) osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
  4) osoby posiadające ważną Kartę Polaka; 
  5) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych; 
  6) osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin;
   7) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany; 
  8) osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz członkowie ich rodzin; 
  9) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej, oraz członkowie ich rodzin; 
  10) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
  11) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 
  12) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159); 
  13) osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej, oraz członkowie ich rodzin; 
  14) osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.