Warunki uznania kwalifikacji:

 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
  • Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia się
 2. Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
  • Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z wewnętrznym systemem zapewniania jakości oraz rozdzielności funkcji. Są powołane niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów w strukturze
 3. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży / sektorów:
  • Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw z
NAZWA KWALIFIKACJI: PODOLOGIA od podstaw
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ i CERTYFIKUJĄCEJ Akademia Only Beauty
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY – nazwa Podologia od podstaw
UZYSKANIE KWALIFIKACJI okres ważności Bezterminowy

Opis procesu walidacji:

 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie kosmetyczne, udokumentowane minimum trzy doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej
 • Stanowisko egzaminacyjne -wyposażenie sali – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe

stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Liczba godzin szkolenia:

 • Zalecana liczba godzin min.20

 W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu będzie

 • stosował zasady BHP,
 • organizował stanowisko pracy do wykonania zabiegu,
 • stosował zdobytą wiedzę z zakresu różnicowania brodawek i odcisków, pracy dłutem i skalpelem, rekonstrukcja paznokci, pzp
 • stosował zdobytą wiedzę z zakresu prawidłowego wykonania zabiegu z zastosowaniem różnych terapii chemicznych, naturalnych i/lub elektrokoagulacji,
 • charakteryzował rodzaje terapii oraz potrafił odpowiednio dobrać je do rodzaju defektu,
 • stosował zdobytą wiedzę w przypadkach ewentualnych powikłań po zabiegowych,
 • posiadał wiedzę na temat dalszych wskazań i zaleceń po zabiegu,
 • stosował produkty oraz narzędzia niezbędne do przeprowadzenia zabiegu,
 • objaśniał procedury zabiegu w sposób jasny i zrozumiały,
 • pracował z klientem dodatkowo dbając o jego komfort i

PO SZKOLENIU UCZESTNIK SAMODZIELNIE WYKONUJE ZABIEGI PODOLOGICZNE WYUCZONYMI PODCZAS SZKOLENIA METODAMI.

 

 Ramowy program usługi:

 • DZIEŃ Część teoretyczna:
  • omówienie zasad BHP,
  • dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie podologicznym,
  • wyposażenie miejsca pracy podologa,
  • dokumentacja w gabinecie podologicznym,
  • budowa i funkcja stopy,
  • nauka pracy na frezarce,
  • zastosowanie frezów
  • przerwa kawowa

Część praktyczna:

Pokaz zabiegu na modelce – wykonanie podstawowego zabiegu podologicznego

 • praca na modelach

II  DZIEŃ Część teoretyczna:

 • charakterystyka modzeli i odcisków,
 • różnicowanie odcisków od brodawek,
 • zastosowanie terapi na brodawki,
 • elektrokoagulacja,
 • nauka pracy dłutem i skalpelem,
 • pękające pięty i rozpadliny charakterystyka,
 • opatrunki i oparzenia pozabiegowe, Przerwa kawowa

Część praktyczna:

Pokaz zabiegu na modelce

 • praca na modelach

III  DZIEŃ

Część teoretyczna:

 • faza wzrostu paznokcia,
 • prawidłowa nauka skracania paznokci,
 • choroby płytki paznokciowej,
 • postępowanie przy paznokciu wrastającym,
 • aplikacja tamponady i rurek protekcyjnych,
 • oczyszczanie paznokci zmienionych chorobowo,
 • ortonykcja i różnicowanie metod,
 • rekonstrukcja płytki paznokciowej, Przerwa kawowa

Część praktyczna:

pokaz zabiegu na modelce

 • praca na modelach

IV  DZIEŃ

Część teoretyczna:

 • brodawki,
 • odciski,
 • modzele,
 • oczyszczanie paznokci zmienionych chorobowo,
 • rekonstrukcja płytki paznokciowej,
 • aplikacja tamponady i rurek protekcyjnych,
 • aplikacja odciążeń po zabiegowych Przerwa kawowa

Część praktyczna:

pokaz zabiegu na modelce

 • praca na modelach

Egzamin:

Część teoretyczna– skład się z egzaminu pisemnego (zestaw pytań) trwającego min.30 minut,

Część praktyczna– składa się z egzaminu praktycznego trwającego min. 60 minut. Kursant podczas egzaminu wykonuje zabiegi z zakresu podologii

Placówka działająca na mocy prawa: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)

 Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji – brak

 

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem umiejętności wiedzy teoretycznej oraz zweryfikowaniem umiejętności praktycznych

ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony.