Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się? 

 • Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia/uczenia się. 

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności  funkcji? 

 • Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z  zapewnieniem jakości oraz rozdzielności funkcji. Rozdzielność jest przejrzysta i możliwa do  jednoznacznego stwierdzenia. Są powołane niezależne zespoły trenerów oraz  egzaminatorów. 

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub 

 • Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży  kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw z branży beauty. 

NAZWA KWALIFIKACJI: PODOLOGIA od podstaw 

NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ: Akademia Only Beauty 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY: nazwa PODOLOGIA od podstaw 

UZYSKANIE KWALIFIKACJI: okres ważności Bezterminowy 

Opis procesu walidacji: 

 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie kosmetyczne, udokumentowane minimum  trzyletnie doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej 
 • Stanowisko egzaminacyjne – wyposażenie sali – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe  stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego,  spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

Liczba godzin szkolenia: 

 • Zalecana liczba godzin min. 22 

W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu będzie: 

 • stosować zasady BHP,  
 • organizować stanowisko pracy do wykonania zabiegu,  
 • stosować zdobytą wiedzę z zakresu różnicowania brodawek i odcisków, pracy dłutem i  skalpelem, rekonstrukcja paznokci, pzp  
 • stosować zdobytą wiedzę z zakresu prawidłowego wykonania zabiegu z zastosowaniem  różnych terapii chemicznych, naturalnych i/lub elektrokoagulacji,  
 • charakteryzować rodzaje terapii oraz potrafił odpowiednio dobrać je do rodzaju defektu, 
 • stosować zdobytą wiedzę w przypadkach ewentualnych powikłań po zabiegowych, 
 • miał wiedzę na temat dalszych wskazań i zaleceń po zabiegu,  
 • stosować produkty oraz narzędzia niezbędne do przeprowadzenia zabiegu, 
 • objaśniać procedury zabiegu w sposób jasny i zrozumiały, 
 • pracować z klientem dodatkowo dbając o jego komfort i zadowolenie.  

PO SZKOLENIU UCZESTNIK SAMODZIELNIE WYKONUJE ZABIEGI  PODOLOGICZNE WYUCZONYMI PODCZAS SZKOLENIA METODAMI. 

Ramowy program usługi: 

I DZIEŃ Część teoretyczna: PZP – podstawowy zabieg podologiczny 

 • omówienie zasad BHP,  
 • dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie podologicznym,  
 • wyposażenie miejsca pracy podologa,  
 • dokumentacja w gabinecie podologicznym,  
 • budowa i funkcja stopy,  
 • nauka pracy na frezarce,  
 • zastosowanie frezów  

Część praktyczna: pzp 

 • pokaz zabiegu na modelce – instruktor 
 • praca na modelach – kursant 

II DZIEŃ Część teoretyczna: dłuto i skalpel 

 • charakterystyka modzeli i odcisków,  
 • różnicowanie odcisków od brodawek,  
 • zastosowanie terapii na brodawki,  
 • elektrokoagulacja,  
 • nauka pracy dłutem i skalpelem,  
 • pękające pięty i rozpadliny charakterystyka,  
 • opatrunki i oparzenia po zabiegowe  

Część praktyczna: 

 • pokaz zabiegu na modelce – instruktor 
 • praca na modelach – kursant 

III DZIEŃ Część teoretyczna: rekonstrukcja 

 • faza wzrostu paznokcia,  
 • prawidłowa nauka skracania paznokci,  
 • choroby płytki paznokciowej,  
 • postępowanie przy paznokciu wrastającym,  
 • aplikacja tamponady i rurek protekcyjnych,  
 • oczyszczanie paznokci zmienionych chorobowo,  
 • ortonykcja i różnicowanie metod,  
 • rekonstrukcja płytki paznokciowej  

Część praktyczna: 

 • pokaz zabiegu na modelce – instruktor 
 • praca na modelach – kursant 

IV DZIEŃ Część teoretyczna: odciski, modzele 

 • brodawki, 
 • odciski,  
 • modzele,  
 • oczyszczanie paznokci zmienionych chorobowo,  
 • rekonstrukcja płytki paznokciowej,  
 • aplikacja tamponady i rurek protekcyjnych,  
 • aplikacja odciążeń po zabiegowych  

Część praktyczna: 

 • pokaz zabiegu na modelce – instruktor 
 • praca na modelach – kursant 

Egzamin końcowy: 

 • Część teoretyczna skład się z egzaminu pisemnego (zestaw pytań) trwającego min.30 minut,
 • Część praktyczna składa się z egzaminu praktycznego trwającego min. 60 minut. Kursant  podczas egzaminu wykonuje zabiegi z zakresu podologii

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI  

 • minimum 80% obecności  
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%  

Placówka działająca na mocy prawa: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca  2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) 

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem umiejętności wiedzy teoretycznej oraz zweryfikowaniem umiejętności praktycznych 

ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i  administratora strony.