1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
  Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia się
 2. Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
  Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z  wewnętrznym systemem zapewniania jakości oraz rozdzielności funkcji. Są powołane  niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów w strukturze 
 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży / sektorów:
  Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z  branży kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw. 

NAZWA KWALIFIKACJI: Wizaż I i II stopień

NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ Akademia Only Beauty

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY nazwa Wizaż I i II stopień 

UZYSKANIE KWALIFIKACJI okres ważności Bezterminowy 

Opis procesu walidacji: 

 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie kosmetyczne, udokumentowane minimum  trzy doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej 
 • Stanowisko egzaminacyjne -wyposażenie sali – Pomieszczenie wyposażone w  jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania  egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny  pracy 

Liczba godzin szkolenia: 

 • Zalecana liczba godzin min. 20 

W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu będzie: 

stosować zasady BHP, 

organizować stanowisko pracy do wykonania zabiegu, 

wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu wizażu I i II stopnia, 

stosować produkty oraz narzędzia niezbędne do przeprowadzenia zabiegu, objaśniać procedury zabiegu w sposób jasny i zrozumiały, 

samodzielnie wykonywać zabieg wizażu I i II stopnia, 

stosować zdobytą wiedzę na temat przeciwwskazania do zabiegu 

korygować popełnione błędy, 

pracować z klientem dodatkowo dbając o jego komfort i zadowolenie.

Ramowy program usługi: 

I DZIEŃ: 

Część teoretyczna: 

omówienie zasad BHP, 

przygotowanie miejsca pracy, 

rodzaje i cechy makijaży, 

rodzaje i cechy skór, 

rodzaje i cechy kosmetyków do makijażu, 

rodzaje i cechy przyborów do makijażu, 

poprawna pielęgnacja skóry przed makijażem, 

poprawne modelowanie twarzy, 

poprawne modelowanie oczu za pomocą cieni, 

poprawna aplikacja kosmetyków, 

poprawna aplikacja rzęs 

Część praktyczna: 

poprawne modelowanie twarzy, 

poprawne modelowanie oczu za pomocą cieni, 

poprawna aplikacja kosmetyków, 

poprawna aplikacja rzęs 

wykonanie zabiegu przez kursantkę. 

II DZIEŃ 

Część praktyczna: 

praca praktyczna na modelach: modelowanie twarzy, modelowanie oczu za pomocą  cieni, aplikacja kosmetyków, aplikacja rzęs 

III DZIEŃ 

Część praktyczna: 

praca praktyczna na modelach: modelowanie twarzy, modelowanie oczu za pomocą  cieni, aplikacja kosmetyków, aplikacja rzęs 

Egzamin: 

Część teoretyczna – składa się z egzaminu pisemnego: zestaw pytań- 30min.

Część praktyczna- składa się z egzaminu praktycznego trwającego min. 90 minut.  

Kursant podczas egzaminu wykonuje zabiegi z zakresu wizażu

Placówka działająca na mocy prawa: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19  marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 652)

Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji – brak 

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem umiejętności wiedzy teoretycznej oraz  zweryfikowaniem umiejętności praktycznych

ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony.