Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się? 

 • Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia/uczenia się. 

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności  funkcji? 

 • Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z  zapewnieniem jakości oraz rozdzielności funkcji. Rozdzielność jest przejrzysta i możliwa do  jednoznacznego stwierdzenia. Są powołane niezależne zespoły trenerów oraz  egzaminatorów. 

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub 

 • Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży  kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw z branży beauty. 

NAZWA KWALIFIKACJI: Wizaż I i II stopień 

NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ: Akademia Only Beauty 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY: nazwa Wizaż I i II stopień 

UZYSKANIE KWALIFIKACJI: okres ważności Bezterminowy 

Opis procesu walidacji: 

 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie kosmetyczne, udokumentowane minimum  trzyletnie doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej
 • Stanowisko egzaminacyjne – wyposażenie sali – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe  stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego,  spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Liczba godzin szkolenia:

 • Zalecana liczba godzin min. 20

W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu będzie:

 • stosować zasady bhp, 
 • przeprowadzać prawidłowy wywiad z klientem przed wykonaniem makijażu,
 • określać odpowiedni typ urody oraz kształt twarzy, 
 • stosować produkty oraz narzędzia niezbędne do przeprowadzenia zabiegów,
 • aplikować rzęsy, 
 • samodzielnie wykonywać zabieg wizażu I stopnia – dzienny, wieczorowy, fotograficzny oraz  II stopnia-makijaż ślubny, makijaż cery dojrzałej, makijaż glamour, insta make up,
 • modelować oczy za pomocą cieni, 
 • modelować twarz za pomocą odpowiednich kosmetyków, 
 • objaśniać procedury zabiegu w sposób jasny i zrozumiały, 
 • stosować zdobytą wiedzę na temat przeciwwskazania do zabiegu,
 • korygować popełniane błędy, 
 • pracować z klientem dodatkowo dbając o jego komfort i zadowolenie. 

Ramowy program usługi: 

I DZIEŃ Część teoretyczna: Wizaż STOPIEŃ I

 • omówienie zasad BHP, 
 • przygotowanie miejsca pracy, 
 • omówienie rodzajów i cech makijażów, 
 • rodzaje i cechy skór, 
 • omówienie i właściwości kosmetyków do makijażu, 
 • zapoznanie się z przyborami do makijażu, 
 • omówienie poprawnej pielęgnacji skóry przed makijażem, 
 • modelowanie twarzy oraz oczu za pomocą cieni, 
 • aplikacja kosmetyków oraz rzęs 
 • różnicowanie makijażu: dzienny, wieczorowy, fotograficzny 

Część praktyczna:

 • praca praktyczna na modelach: wykonanie modelowania twarzy, aplikacja kosmetyków,  rzęs, kosmetyków 

II DZIEŃ Część praktyczna: Wizaż STOPIEŃ I

 • praca praktyczna na modelach: modelowanie twarzy, modelowanie oczu za pomocą  cieni, aplikacja kosmetyków, aplikacja rzęs, makijaż dzienny, wieczorowy, fotograficzny 

III Dzień Część teoretyczna: Wizaż STOPIEŃ II 

 • korekta twarz, korekta defektów twarzy, 
 • makijaż ślubny, 
 • makijaż cery dojrzałej, 
 • makijaż glamour, 
 • konturowanie na mokro, 
 • insta make up

Część praktyczna:

 • praca praktyczna na modelach: wykonanie makijażu ślubnego, cery dojrzałej, glamour oraz  insta make up 

Egzamin końcowy:

 • Część teoretyczna – składa się z egzaminu pisemnego: zestaw pytań- 30min.
 • Część praktyczna – składa się z egzaminu praktycznego który trwa 60 minut. Kursant podczas egzaminu wykonuje zabiegi z zakresu wizażu 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI  

 • minimum 80% obecności  
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80% 

Placówka działająca na mocy prawa: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca  2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) 

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem umiejętności wiedzy teoretycznej oraz zweryfikowaniem umiejętności praktycznych 

ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony.