Warunki uznania kwalifikacji:

 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
  ∙ Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia
  się
 2. Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności
  funkcji?
  ∙ Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z
  wewnętrznym systemem zapewniania jakości oraz rozdzielności funkcji. Są powołane
  niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów w strukturze
 3. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w
  danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5
  pracodawców danej branży / sektorów:
  ∙ Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży
  kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw.

NAZWA KWALIFIKACJI: Stylizacja paznokci- techniki łączone
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ: Akademia Only Beauty
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY: Stylizacja paznokci – techniki łączone
UZYSKANIE KWALIFIKACJI: okres ważności – Bezterminowy

Opis procesu walidacji:
• Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie kosmetyczne, udokumentowane minimum
trzyletnie doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej
• Stanowisko egzaminacyjne -wyposażenie sali – Pomieszczenie wyposażone w
jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania
egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy


Liczba godzin szkolenia: min. 20h


W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu będzie:
• stosować zasady BHP,
• organizować stanowisko pracy do wykonania zabiegu z zakresu stylizacji paznokci,
• definiować pojęcia z zakresu zabiegu stylizacji paznokci,
• stosować zdobytą wiedzę na temat przeciwwskazania do zabiegu,
• używać nowoczesnych techniki stylizacji paznokci,
• prawidłowo wykonywać manicure,
• używać produktów oraz narzędzi niezbędnych podczas wykonywania zabiegu,
• korygować swoje błędy,
• prawidłowo dobierać formy do przedłużania paznokci,
• wykonywać zabieg stylizacji paznokci,
• objaśniać procedury zabiegu w sposób jasny i zrozumiały,
• pracować z klientem dodatkowo dbając o jego komfort i zadowolenie.


PO SZKOLENIU UCZESTNIK JEST W STANIE SAMODZIELNIE WYKONAĆ ZABIEG
STYLIZACJI PAZNOKCI WYUCZONYMI PODCZAS SZKOLENIA METODAMI.

Ramowy program usługi:


I DZIEŃ Część teoretyczna:
• omówienie zasad BHP, organizacja miejsca pracy stylistki paznokci,
• budowa paznokcia oraz jego schorzenia, przeciwwskazania do wykonania stylizacji
paznokci,
• omówienie na czym polega przedłużanie paznokci za pomocą żelu,
• produktu niezbędne do wykonania stylizacji, rodzaje żelu,
• formy do przedłużania.
• prawidłowe przygotowanie płytki do zabiegu.


Część praktyczna:
• praca na modelkach.
• budowa szkieletów – owal, migdał
• budowanie krzywej C
• prawidłowe zaciskanie tunelu


II DZIEŃ Część teoretyczna:
• analiza kształtu paznokci naturalnych,
• dobór odpowiedniej stylizacji do potrzeb i możliwości modelki,


Część praktyczna:
• wykonanie manicure,
• prawidłowe przygotowanie płytki,
• praca z szablonem; techniki przycinania szablonu i podkładanie,
• technika pracy żelu na formie,
• zastosowanie i technika pracy z frezarką,


Egzamin końcowy:


Część teoretyczna- test pisemny zawierający zestaw pytań 30 min.
Część praktyczna- polegająca na przeprowadzeniu zabiegu z zakresu stylizacji paznokci 60 min.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Placówka działająca na mocy prawa: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca
2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)
Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji – brak

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem umiejętności wiedzy teoretycznej oraz
zweryfikowaniem umiejętności praktycznych
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY
właściciela i administratora strony.