1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
  ∙Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia się

   

 2. Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
  ∙ Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z wewnętrznym systemem zapewniania jakości oraz rozdzielności funkcji. Są powołane niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów w strukturze

   

 3. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży / sektorów:
  ∙ Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży  kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw. 

NAZWA KWALIFIKACJI: Przedłużanie rzęs- metody 1:1, 2D- 3D 

NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ Akademia Only Beauty 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY nazwa Przedłużanie rzęs- metody 1:1, 2D- 3D UZYSKANIE KWALIFIKACJI okres ważności Bezterminowy 

Opis procesu walidacji: 

Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie kosmetyczne, udokumentowane minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej 

Stanowisko egzaminacyjne -wyposażenie sali – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe  stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego,  spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

Liczba godzin szkolenia: 

Zalecana liczba godzin min. 24

W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu będzie: 

stosować zasady BHP,  

definiować wiedzę z zakresu budowy rzęs, ich cyklu życia, wypadania  

tworzyć schematy stylizacji rzęs metodami 1:1, 2-3D  

dobierać metodę aplikacji i techniki stylizacji rzęs przy różnych kształtach oka, 

sterylizować i dezynfekować narzędzia,  

definiować podstawy funkcjonowania gabinetu,  

samodzielnie wykonywać zabieg przedłużania rzęs metodą 1:1, 2- 3D  

korygować popełnione błędy,  

definiuje wskazania i przeciwwskazania do zabiegu,  

objaśniać procedur zabiegu w sposób jasny i zrozumiały,  

stosować narzędzia oraz produkty niezbędne podczas wykonywania zabiegu, 

stosować zasady pracy, a także relacji z klientem dodatkowo dbając o jego komfort i  zadowolenie, 

Ramowy program usługi: 

I DZIEŃ

Część teoretyczna: 

zastosowanie zasad BHP podczas zabiegów z zakresu przedłużania rzęs metodami 1:1, 2D i  perfekcyjna kępka 3D, 

omówienie, a także przedstawienie niezbędnych narzędzi w pracy stylisty rzęs,

omówienie produktów używanych podczas zabiegu przedłużania rzęs metodami 1:1, 2D i 3D,

omówienie żywotności rzęsy, a także jej budowa, cykl życia, wypadanie, 

zagadnienia dotyczące analizy i projektowania schematu modelowania oka za pomocą rzęs,

omówienie zagadnień dotyczących pracy z klejem do rzęs, 

omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas zabiegu, 

omówienie dokumentacji zabiegowej 

Część praktyczna: 

przygotowanie kursantki oraz stanowiska do zabiegu stylizacji rzęs metodą 1:1,

dobór odpowiedniej stylizacji i metody do kształtu oka klientki, jej preferencji i oczekiwań,

ćwiczenia w prawidłowym utrzymaniu pęsety, 

ćwiczenia odnośnie prawidłowego zastosowania kleju w danej aplikacji, 

ćwiczenia na główce treningowej, z zakresu przedłużania rzęs metodą 1:1 

ćwiczenia praktyczne na modelce metoda 1:1 

II DZIEŃ

Część praktyczna: 

przygotowanie kursantki oraz stanowiska do zabiegu stylizacji rzęs metodą 2D,

dobór odpowiedniej stylizacji i metody do kształtu oka klientki, jej preferencji i oczekiwań,

ćwiczenia w prawidłowym utrzymaniu pęsety podczas aplikacji rzęs metodą 2D,

ćwiczenia odnośnie prawidłowego zastosowania kleju w danej aplikacji, 

ćwiczenia na główce treningowej, z zakresu przedłużania rzęs metodą 2D. 

ćwiczenia praktyczne na modelce metoda 2D 

III DZIEŃ

Część praktyczna: 

przygotowanie kursantki oraz stanowiska do zabiegu stylizacji rzęs metodą 3D,

dobór odpowiedniej stylizacji i metody do kształtu oka klientki, jej preferencji i oczekiwań,

ćwiczenia w prawidłowym utrzymaniu pęsety podczas zabiegu przedłużania rzęs metodą 3D

ćwiczenia odnośnie prawidłowego zastosowania kleju w danej aplikacji, 

ćwiczenia na główce treningowej, z zakresu przedłużania rzęs metodą 3D 

ćwiczenia praktyczne na modelce metoda 3D 

Egzamin końcowy: 

Część teoretyczna- test pisemny zawierający zestaw pytań 

Część praktyczna- polegająca na przeprowadzeniu cząstkowej aplikacji przedłużania rzęs na główce. Kursant podczas egzaminu wykonuje zabiegi z zakresu przedłużania rzęs metodami 1:1, 2-3D 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Placówka działająca na mocy prawa: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca  2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) 

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem umiejętności wiedzy teoretycznej  oraz zweryfikowaniem umiejętności praktycznych

ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony.