Warunki uznania kwalifikacji:

 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
  • Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia się.
 2. Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
  • Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z wewnętrznym systemem zapewniania jakości oraz rozdzielności funkcji. Są powołane niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów w strukturze
 3. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży / sektorów:
  • Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw z branży beauty
NAZWA KWALIFIKACJI:Mezoterapia igłowa od podstaw
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ i CERTYFIKUJĄCEJAkademia Only Beauty
DOKUMENT POTWIERDZAJĄC- nazwa

Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji:

Mezoterapia igłowa od podstaw

UZYSKANIE KWALIFIKACJI okres ważnościBezterminowy

Opis procesu walidacji:

 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie kosmetyczne, udokumentowane minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej
 • Stanowisko egzaminacyjne -wyposażenie sali – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Liczba godzin szkolenia:

 • Zalecana liczba godzin min.18

 W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu będzie:

 • znał zasady BHP,
 • posiadał wiedzę z zakresu zabiegu z użyciem kwasu hialuronowego,
 • posiadał wiedzę z zakresu mezoterapi igłowej,
 • znał różnice między zabiegami mezoterapi,
 • znał i stosuje produkty oraz narzędzia niezbędne podczas wykonywania zabiegu,
 • znał różnice między metodami pracy z kwasem hialuronowym,
 • znał przeciwwskazania do zabiegu z użyciem wypełniaczy,
 • znał zakres pielęgnacji po zabiegach,
 • potrafił skorygować swoje błędy,
 • potrafił objaśnić procedury zabiegu w sposób jasny i zrozumiały,
 • potrafił pracować z klientem dodatkowo dbając o jego komfort

PO SZKOLENIU UCZESTNIK SAMODZIELNIE BĘDZIE WYKONYWAŁ ZABIEG MEZOTERAPII IGŁOWEJ NA POZIOMIE PODSTAWOWYM WYUCZONYMI PODCZAS SZKOLENIA METODAMI.

 

Ramowy program usługi:

I  DZIEŃ

Część teoretyczna:

 • omówienie czym jest zabieg mezoterapii igłowej,
 • zasady BHP, higiena przy zabiegu mezoterapii,
 • część teoretyczna z zakresu budowy skóry,
 • omówienie obszarów na których można wykonać zabieg,
 • przeciwwskazania i zalecenia do wykonania zabiegu,
 • wywiad z klientem,
 • preparaty używane do mezoterapii igłowej,
 • rodzaje technik pracy,
 • akcesoria niezbędne do wykonania zabiegu,

Część praktyczna:

 • przygotowanie klientki do zabiegu,
 • techniki zabiegowe,
 • wykonanie zabiegów na modelkach pod okiem specjalisty,

II  DZIEŃ

Część teoretyczna:

 • BHP podczas zabiegu kosmetycznego,
 • wskazania i przeciwwskazania do zabiegu,
 • omówienie poszczególnych produktów niezbędnych do wykonania zabiegu z użyciem kwasu hialuronowego,
 • procedury zabiegu,
 • rodzaje produktów,
 • rodzaje znieczuleń,
 • pielęgnacja oraz możliwe powikłania po zabiegowe,
 • dokumentacja – zgoda oraz wywiad z klientem

Część praktyczna:

 • praca na modelce – wykonanie zabiegu pokazowego przez instruktora
 • praca na modelkach – wykonanie zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego różnymi metodami przez kursantkę

Egzamin końcowy:

Część teoretyczna– skład się z egzaminu pisemnego (zestaw pytań) trwającego min.30 minut,

Część praktyczna– składa się z egzaminu praktycznego trwającego min. 60 minut. Kursant podczas egzaminu wykonuje zabiegi z zakresu mezoterapi igłowej

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 •  minimum 80% obecności
 •  wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Placówka działająca na mocy prawa: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)

 

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem umiejętności wiedzy teoretycznej oraz zweryfikowaniem umiejętności praktycznych

ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora stron