1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
  Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia się

   

 2. Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
  ∙ Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z  wewnętrznym systemem zapewniania jakości oraz rozdzielności funkcji. Są powołane  niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów w strukturze
 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży / sektorów:
  ∙ Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z  branży kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw. 

NAZWA KWALIFIKACJI: Makijaż permanentny- BASIC
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ Akademia Only Beauty
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCYnazwa Makijaż permanentny- BASIC
UZYSKANIE KWALIFIKACJI okres ważności Bezterminowy 

Opis procesu walidacji: 

 • Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie kosmetyczne, udokumentowane minimum  trzyletnim doświadczeniem w pracy w branży kosmetycznej 
 • Stanowisko egzaminacyjne -wyposażenie sali – Pomieszczenie wyposażone w  jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania  egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny  pracy 

Liczba godzin szkolenia: 

 • Zalecana liczba godzin min. 25 

W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu będzie: 

stosować zasady BHP, 

organizować stanowisko pracy do wykonania zabiegu,  

wykorzystywać wiedzę z zakresu makijażu permanentnego, 

stosować produkty niezbędne podczas wykonywania zabiegu makijażu permanentnego,

samodzielnie wykonywać zabieg makijażu permanentnego, 

stosować metody pigmentacji brwi, ust i kresek, 

definiować przeciwwskazania do zabiegu makijażu permanentnego, 

stosować zakres pielęgnacji po zabiegu, 

korygować swoje błędy, 

objaśniać procedury zabiegu w sposób jasny i zrozumiały, 

pracować z klientem dodatkowo dbając o jego komfort i zadowolenie.

Ramowy program usługi: 

I DZIEŃ

Część teoretyczna: Przygotowanie do zabiegu 

BHP podczas zabiegu kosmetycznego, 

wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, 

omówienie poszczególnych produktów niezbędnych do wykonania zabiegu makijażu  permanentnego, 

procedury zabiegu 

rodzaje produktów, 

rodzaje znieczuleń 

pielęgnacja oraz możliwe powikłania po zabiegowe. 

dokumentacja – zgoda oraz wywiad z klientem. 

Część praktyczna: makijaż permanentny brwi 

praca na skórce 

praca na modelce – makijaż permanentny brwi. 

II DZIEŃ

Część teoretyczna: Pigmentacja brwi 

omówienie technik pigmentacji, 

omówienie metody cienia brwi, 

omówienie metody ombre brwi. 

Część praktyczna: metody ombre i cienia 

wykonanie zabiegu na modelce – metoda cienia, 

wykonanie zabiegu na modelce – metoda ombre. 

III DZIEŃ

Część teoretyczna: Kontur, wypełnienie i pigmentacja ust 

omówienie technik pigmentacji ust, 

omówienie metody kontur plus wypełnienie, 

Część praktyczna: kontur, wypełnienie i pigmentacja ust 

wykonanie zabiegu na modelce, 

wykonanie zabiegu na drugiej modelce. 

IV DZIEŃ

Część teoretyczna: Pigmentacja kresek 

omówienie technik pigmentacji kresek. 

Część praktyczna: pigmentacja kresek 

wykonanie zabiegu na modelce, 

wykonanie zabiegu na modelce. 

Egzamin końcowy: 

Część teoretyczna- składa się z egzaminu pisemnego: zestaw pytań- 30min.
Część praktyczna – składa się z egzaminu praktycznego trwającego min. 90 minut. Kursant podczas egzaminu wykonuje zabiegi z zakresu makijażu permanentnego 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Placówka działająca na mocy prawa: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19  marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 652) 

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem umiejętności wiedzy teoretycznej oraz  zweryfikowaniem umiejętności praktycznych

ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony.